Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Theo truyền thống, năm nay, DaQuySaiGon.net cũng xin được chia sẽ danh sách các ngày tốt, ngày khai niên đại cát để khai trương, cầu phúc đức, cầu bình an rất tốt nhân dịp đầu năm Ất Mùi – 2015.
Sau đây là danh sách các ngày tốt, ngày khai niên đại cát để khai trương, cầu phúc đức, cầu bình an rất tốt nhân dịp đầu năm Ất Mùi – 2015:

atmui


1.Mùng 2 Tết, 11 giờ trưa, tuổi Dậu không dùng ngày này.
2. Mùng 5 Tết, lúc 11 giờ trưa, tuổi Tý không dùng ngày này.
3. Mùng 9 Tết, lúc 9 giờ sáng, tuổi Thìn không dùng ngày này.
4. 11 Tết, lúc  giờ sáng, tuổi Ngọ không dùng ngày này.
5. 16 Tết, lúc  giờ sáng, tuổi Hợi không dùng ngày này.
(Phong thủy Đại Việt)

Theo truyền thống, năm nay, DaQuyDaiGon.net cũng xin được chia sẽ danh sách các ngày tốt, ngày khai niên đại cát để khai trương, cầu phúc đức, cầu bình an rất tốt nhân dịp đầu năm Ất Mùi – 2015.

Sau đây là danh sách các ngày tốt, ngày khai niên đại cát để khai trương, cầu phúc đức, cầu bình an rất tốt nhân dịp đầu năm Ất Mùi – 2015:

1.Mùng 2 Tết, 11 giờ trưa, tuổi Dậu không dùng ngày này.

2. Mùng 5 Tết, lúc 11 giờ trưa, tuổi Tý không dùng ngày này.

3. Mùng 9 Tết, lúc 9 giờ sáng, tuổi Thìn không dùng ngày này.

4. 11 Tết, lúc  giờ sáng, tuổi Ngọ không dùng ngày này.

5. 16 Tết, lúc  giờ sáng, tuổi Hợi không dùng ngày này.

(Phong thủy Đại Việt)